KDE JSOU VÍTĚ­ZOVÉ

SCHO­L­AR­BOOK

SCHO­L­AR­BOOK

SPOR­TOVNÍ STIPENDIA V USA 

Sníš o tom, že posuneš svojí spor­tovní i akade­mickou kariéru  zase o level výš? 

Pomůžeme ti získat spor­tovní stipen­dium v USA a budeme tě podpo­rovat na tvojí cestě ke skvě­lému vzdělání. Nech se inspi­rovat našimi webo­vými strán­kami a vyplň náš bezplatný regis­trační formulář. 

Těšíme se, až tě poznáme.

Tady studují naši studenti

Tady pracují naši absol­venti

Proč

SCHO­L­AR­BOOK

🗝️

Zkušenost je klíčem k úspěchu 

10 let. Přes 2.000 zpro­s­třed­ko­vaných stipendií pro spor­tovce. Od amatérů až po mistry světa, najdeme ti tvoji vysněnou univer­zitu. 

💪

Vylepši
svoje šance

Připra­víme tě nejen akade­micky, ale i atle­ticky na tvojí kariéru v USA. Dovol nám, abychom z tebe udělali toho nováčka, o kterého se budou trenéři rvát.

🏅

Přísudek „Premium“

Admi­nis­tra­tivní část celého procesu určuje úspěch celého projektu. Jako zkušený lídr na trhu nabí­zíme vyni­ka­jící a komplexní konzu­ltace s odborníky ve všech oblas­tech procesu.

🎯

Známe tvoje cíle

Náš tým se skládá z bývalých a součas­ných špič­ko­vých spor­tovců, kteří přesně vědí, jaké máš cíle po absol­vo­vání střední školy. Bez ohledu na to, jestli jsi fotba­lista, běžec nebo veslař, rozu­míme tvým potřebám a jsme schopni ti vyhovět. 

Naši spor­tovci

v USA

Začni vyplněním našeho bezplat­ného regis­tračního formu­láře

Spor­tovní stipen­dium v USA

Hlavní cíl naší spolu­práce 

Mio hodnota zpro­s­třed­ko­vaných stipendií v posled­ních 1O letech

Naše
Sporty

Stipendia se udělují téměř ve všech spor­tech. Chceš vědět, jestli i tvůj sport je podpo­rován v USA?

Zde nalezneš přehled všech sportů.

Sporty

O Scho­l­ar­booku

Co o sobě můžeme říci?

Zde se můžete seznámit s týmem našich expertů a blíže se podívat na nabídku našich služeb.

%

osobní podpora ve všech směrech

Refe­rence

Více jak 2000 spor­tovců jsme dostali do USA. Zjisti, co o nás říkají naši absol­venti.

Zpro­s­třed­ko­vaní spor­tovci na univer­zitu do USA