Corona FAQ

Bude o mě ve Scho­l­ar­booku postaráno beze změny i během lock­downu?

Ano! Ve Scho­l­ar­booku se pracuje normálně dál, nesnižu­jeme počet odpra­co­vaných hodin, ani počet pracu­jí­cích lidí. Vždy jsme praco­vali 100% z virtuální kanceláře. A to je ten hlavní důvod, proč tě můžeme plně podpořit na tvé cestě do USA a to i během lock­downu.

V současné době exis­tuje zákaz vstupu do Spojených států. Mohu vůbec začít studovat v USA?

Ano, všichni meziná­rodní studenti kteří mají prezenční studium, můžou do USA cestovat.

Hledají američtí trenéři v současné době zahra­niční studenty?

Nábor studentů americkými univer­zit­ními trenéry zůstává stejný. Vzhledem k cestovním omezením nemohou trenéři tolik cestovat a proto tráví více času v kanceláři a jsou dostup­nější. Kvůli právě probí­ha­jící situaci byly sníženy i akade­mické poža­davky, hlavně co se týče zkoušky způso­bi­losti. Více než 100 spor­tovců, kteří budou začínat své studium v USA až v srpnu 2021, už našli svou univer­zitu. Získat spor­tovní stipen­dium v USA  nikdy nebylo tak snadné.

Je bezpečné studovat na americké univer­zitě?

Všechny americké univer­zity zavedly komplexní hygie­nická opatření. Uzavřené kampusy amerických univerzit usna­dňují  orga­ni­zaci každo­den­ního studia mnohem víc, než třeba ty německé, kde jsou před­ná­š­kové budovy rozmí­s­těny po celém městě. I z tohoto důvodu mohou spor­tovci trénovat snad­něji a lépe než v Německu a dokonce se konají i závody či zápasy v některých spor­tech a ligách. Na našem insta­gramu můžeš vidět, jak teď vše funguje.