Nicole Steinke

Nicole Steinke

Pozice ve společnosti Scho­l­ar­book: projek­tová manažerka Ve společnosti od: 2011 Zaměření: rozvoj podnikání,optimalizace procesů, IT Co pro mě univer­zitní sport znamená: „Umění doko­nale spojit sport a studium jako v žádné jiné zemi...
Simon Stützel

Simon Stützel

Pozice ve společnosti Scho­l­ar­book: zaklad­atel, řídící společník  Ve společnosti od: 2009 Zaměření: stra­te­gické pláno­vání, rozvoj podnikání, prodej Spor­tovní kariéra: atle­tika 1500m až mara­thon Největší úspěchy:  7-...
Susanne Müller-Seidel

Susanne Müller-Seidel

Pozice ve společnosti Scho­l­ar­book: Vedoucí společnosti Ve společnosti od: 2014 Zaměření: manage­ment interních záležis­tostí, školení a další vzdělá­vání manažerů spor­tovců Spor­tovní kariéra: „Jako dcera instruk­torky sportu a...
Svenja Ojstersek

Svenja Ojstersek

Zkušen­osti z USA jsou velmi cenné jak pro můj atle­tický, tak přede­vším i pro můj osobní rozvoj!

Thomas Bojanowski

Thomas Bojanowski

Pozice ve společnosti Scho­l­arbok: zaklad­atel, řídící společník Ve společnosti od: 2019 Zaměření: finance, stra­te­gické pláno­vání Spor­tovní kariéra: účastník mládež­nických olym­pijs­kých her (2007) německý halový mistr, 800m (2009)...