zur Team­über­sicht

Alex­ander Haß

Pozice ve společnosti Scho­l­ar­book: Manažer marke­tingu Ve společnosti od: 2015 Zaměření: Koncepce, pláno­vání a reali­zace marke­tin­go­vých aktivit, rozvoj podnikání Spor­tovní kariéra: více­krát Top 3 umís­tění na neměckém mládež­nickém mistrovství, 2x fina­lista něměckého mistrovstvi 200m, 5x Big South Confe­rence Cham­pion USTFCCCA Academic All-American 2015 Big South Confe­rence Team of the Decade Track and Field Co pro mě univer­zitní sport znamená: Možnost, že si po dodělání matu­rity nemu­síte vybírat mezi studiem na vysoké škole a sportem. Toto je pro mě cesta, jak spojit obě věci najednou.  V USA se můžete trochu přiblížit svému snu stát se profe­si­onálním spor­tovcem a přitom se stále věnovat vzdělání. Kromě toho jsou vyso­koš­kolské sporty také vstu­penkou k pozná­vání nové kultury a získá­vání přátel na celý život. “ Můj nejhezčí moment u Scho­l­ar­booku: „Když jsem jako zákazník Scho­l­ar­booku podepsal svou stipen­dijní smlouvu a tvrdá práce se konečně vypla­tila.“ Vzdělání: bakalá­řský titul v oboru vědy a vědy 2010-2013 ekono­mická vysoká škola Univer­sität Rostock MBA 2013-2015 Coastal Caro­lina Univer­sity, USA Kontakt: E-Mail / Skype / Mobil alex.h@scholarbook.net / +49 152 22040356

zur Team­über­sicht