zur Team­über­sicht

Annika Schmidt

Pozice ve společnosti Scho­l­ar­book: Manažerka spor­tovců Ve společnosti od: říjen 2020 Spor­tovní  kariéra/úspěchy: VfL Sindel­fingen 1. und 2. Bundes­liga U15-U17 národní tým 2013 Sun Belt Confe­rence Second Team 2013 NSCAA All-Central Region Third Team Zkušen­osti v USA: bakalá­řský titul na Univer­sity of Loui­siana v Lafay­ette (2013-2017) „Pro mě těch 4,5 let strá­vených v Americe byl neza­po­me­nutelný čas, který však hrozně rychle utekl a nejradši bych ho prožila znovu. To je ten hlavní důvod, proč mi tolik záleží na tom, aby se tento sen splnil i dalším spor­tovcům či spor­tov­kyním. Pros­tředí pro sport i studium je jedi­nečné a já jsem si opravdu užívala ten čas, když za mnou přijela moje rodina a společně jsme procesto­vali i další místa v USA. Co pro mě univer­zitní sport znamená: “ Bylo to bezpo­chyby to nejlepší rozhod­nutí v mém životě. Opti­mální kombi­nace sportu, studia a dobro­družství. Měla jsem možnost se rozvíjet nejen fotbalově, ale i lidsky a prožít několik skvělých momentů. Nikdy neza­po­menu na ten týmový duch, tu atmos­féru při zápasech a všechny ty trén­inky před východem slunce. “ Kontakt: Email /Mobil annika@scholarbook.net / +49 176 95278374

zur Team­über­sicht