zur Team­über­sicht

Britta O’Leary

Pozice ve společnosti Scho­l­ar­book: Manažerka plavání Ve společnosti od: 2018 Spor­tovní kariéra: 16-time USMS National Cham­pion 2011-18 8-time USMS All American 2-time USMS National Record Holder Silver Medal­list FINA World Masters Cham­pionship 2014 & 2017 9-time UANA Pan American Cham­pion 2013-2018 2-time UANA Pan American Record Holder Weaver-James-Corrigan ACC Post­gra­duate Scho­l­ar­ship Reci­pient 2009 All-ACC Academic Swim­ming and Diving Team (2007 – 2009) Univer­sity of Miami Women’s Swim Team – Most Valu­able Swimmer (2007 & 2008) Co pro univer­zitní sport znamená: „ Dělat sport na nejvyšší úrovni a zároveň se věnovat studiu, které se člověku po skončení kariéry opravdu hodí. “ Zkušen­osti v USA: “Získala jsem bakalá­řský titul na Univer­zitě v Miami a k tomu jsem měla plné plavecké stipen­dium. V USA jsem se také sezná­mila se svým manželem, kde nadále společně žijeme a vycho­vá­váme dvě dcery a to konkrétně v Atlantě, Georgia.” Kontakt: E-mail / Mobil britta@sholarbook.net/ +1 (404) 747-2715.”

zur Team­über­sicht