zur Team­über­sicht

Bruno Bortuzzo

Pozice ve společnosti Scho­l­ar­book: manažer Francie Ve společnosti od: 2014 O Brunovi: Bruno je naším manažerem ve Francii. Je meziná­rodně velmi zkušený, jelikož studoval na univer­zitě v Miami, stejně jako v Peru, Argen­tině a samotném Německu. Pravi­delně cestuje do USA, aby byl co nejvíce k dispo­zici naším spor­tovcům a mohl jim tak na místě s čímk­oliv pomoct. Společně s Lailou, která se stará o spor­tovce ve Francii, dělají všechno proto, aby stále více a více spor­tovců mělo možnost prožít svůj americký snu. Kontakt: E-Mail / Mobilbruno@scholarbook.net / +33 7 52 66 86 86

zur Team­über­sicht