zur Team­über­sicht

Chris­toph Sander

Pozice ve společnosti Scho­l­ar­book: Manažer Rakouska + atle­tiky Ve společnosti od: 2013 Co pro mě univer­zitní sport: “ Je to ta nejlepší příleži­tost pro všechny, kdo chtějí pokračovat ve sportu na té nejvyšší úrovni a zároveň se i věnovat studiu. Kromě toho je univer­zitní sport pro každého Evro­pana abso­lutním šílenstvím, pokud jde o veli­kost, význam a jeho jedi­neč­nost. ” Můj nejlepší okamžik ve společnosti Scho­l­ar­book: „Obdržení první zpětné vazby od těch spor­tovců, o které jsem se staral od první minuty a pomohl jim tak splnit jejich sen v USA.“ Akade­mická kariéra: magis­terský titul v oboru spor­tovní vědy, magis­terský titul ve výuce (pohyb a sport, historie), bakalá­řská titul v oboru historie.  Kontakt: E-Mail / Mobil christoph@scholarbook.at / +43 660 6338818

zur Team­über­sicht