zur Team­über­sicht

Henry Hoff­mann

Pozice ve společnosti Scho­l­ar­book: Manažer spor­tovců Ve společnosti od: září 2019 Spor­tovní kariéra/úspěchy: Už 15 let hraju hokej na velmi vysoké úrovni, hrál jsem v mládež­nické akademii Kolína nad Rýnem, pak jsem se rozhodl jít hrát do Kanady, konkrétně na Junior College ve Vancou­veru, kde jsem nasbíral cenné zkušen­osti a potom jsem hrál za Univer­sity of Central Okla­homa Vzdělání: 2016-2018: diplo­mo­vaný specia­lista v oboru manage­ment obchodu na Williston State College 2018-2020: bakalá­řský titul v oboru podniková ekono­mika a manage­ment na Univer­sity of Central Okla­homa 2020-2021: magis­terský titul v oboru podniková ekono­mika a manage­ment na Unive­risty of Central Okla­homa Zkušen­osti v USA: „Sám žiju ten sen, kteří by chtěli i spor­tovci náší agen­tury prožit. Měl jsem velké štěstí, že jsem mohl procestovat a poznat různé kouty USA a to právě díky sportu. Navíc jsem měl i tu možnost, na jedné z univerzit pracovat a získat tak jiný náhled na celkový koncept fungo­vání univerzit. Musím uznat, že jsem se díky sportu dostal opravdu daleko a během svého působení v USA jsem i lidsky výrazně posunul a hodně se toho naučil.“ Co pro mě univer­zitní sport znamená: „Čas na univer­zitě, v tomto případě přede­vším univer­zitní sport, dává příleži­tost každému ambicióz­nímu spor­tovci žít jeho sen. To spojení zkušen­ostí a profe­si­onálního přís­tupu společně se vzděláním, je jedi­nečné. Je to jedi­nečná příleži­tost, jak se lidsky i spor­tovně rozvíjet a udělat tak se svém životě výrazné skoky dopředu. “ Kontakt E-Mail / Mobil: henry@scholarbook.net / +49 172 3639045

zur Team­über­sicht