zur Team­über­sicht

Joschka Cürten

Pozice ve společnosti Scho­l­ar­book: Manažer spor­tovců Ve společnosti od: listopad 2019 Spor­tovní kariéra/úspěchy: U17/U19 Bundes­liga (u.a. Bayer Lever­kusen und Fortuna Düssel­dorf) Herren Regio­nal­liga West Fortuna Düssel­dorf II) 2018 First Team All-PacWest Confe­rence (Hawai’i Pacific Univer­sity) Zkušen­osti v USA: 2015-2018 Hawai’i Pacific Univer­sity – vášnivý návš­těvník klasi­ckých amerických sportů Co pro mě univer­zitní sport znamená: soudrž­nost / spor­tovní, akade­mický a osobní rozvoj / Nová přátelství Kontakt: Email / Mobil joschka@scholarbook.net / +49 1573 8304073

zur Team­über­sicht