zur Team­über­sicht

Julie Mathisen

Pozice ve společnosti Scho­l­ar­book: Manažerka Dánska a Norska Ve Společnosti od: únor 1029 Spor­tovní kariéra/úspěchy: účastník U23 evrops­kého šampionátu v atle­tice, OVC Confe­rence Cham­pion 800m in 2015 Zkušen­osti v USA: bakalá­řský titul na Eastern Kentucky Univer­sity (2012-2016) Co pro mě univer­zitní sport znamená: „Začala jsem vnímat svůj sport, což bylo běhání, jako týmový sport. Dále pak možnost žít a trénovat jako profe­si­onální spor­tovec a zároveň se spřá­t­elit s lidmi z celého světa. Díky této zkušen­osti jsem sebe­vě­domější, nezá­vislá a přede­vším lepším spor­tov­kyně.“ Kontakt: E-Mail /Mobil julie@scholarbook.net / +4526435716

zur Team­über­sicht