zur Team­über­sicht

Lukas Motsch­mann

Pozice ve společnosti Scho­l­ar­book: Specia­lista na sociální sítě společnosti od: listopad 2019 Spor­tovní kariéra/úspěch: Teil­nahme U20-EM 2013 Deut­scher Hoch­schul­meister, 1500m 2014 Zkušen­osti v USA: magis­terský titul v oboru komu­ni­kace na Hawai’i Pacific Univer­sity Co pro mě znamená univer­zitní sport: „Kromě vysoké profe­sio­na­lity, přede­vším spousta zábavy a neza­po­me­nutelných zážitků“ Kontakt: E-Mail / Mobil lukasmotschmann@gmail.com / +49 157 3531643 

zur Team­über­sicht