zur Team­über­sicht

Marie Berg­haus

Pozice ve společnosti Scho­l­ar­book: Manažerka spor­tovců Ve společnosti od: září 2020 Spor­tovní kariéra/úspěchy: klubová hráčka u Lese Grün Weiß Köln Student Athlete in den USA All Confe­rence in Tennis 2018 All Confe­rence in Cross Country 2019 Confe­rence Caro­linas Runner-Up 2019 All Confe­rence in Track & Field 2020 Zkušen­osti v USA: 4,5 roku studia na Northwest Missouri State Univer­sity und Erskine College zakončené bakalá­řským titulem  v oboru spor­tovní manage­ment a obchodu, spor­tovní stipen­dium pro tennis und přes­polní běh Co pro mě univer­zitní sport znamená: „Univer­zitní sport pro mě znamená tu nejlepší příleži­tost, jak vykonávat sport a vzdělání na té nejvyšší úrovni a přitom být podpo­ro­vána spol­uhráči, trenéry a profe­sory.“ KontaktE-Mail / Mobil marie@scholarbook.net / +49 1522671212

zur Team­über­sicht