zur Team­über­sicht

Marvin Schön

Pozice ve společnosti Scho­l­ar­book: Media konzu­l­tant Ve společnosti od: 2020 Spor­tovní kariéra/úspěchy: Fotba­lista ve třetí amatérské divizi v Německu , spor­tovec na Univer­sity of South Caro­­lina-Upstate Zkušen­osti v USA: fotba­lista se stipen­diem na USC Upstate Co pro mě univer­zitní sport znamená: „Skvělé rozložení času a opti­mální příleži­tost, jak skloubit sport, studium a volný čas. A k tomu ještě sport a infra­struk­tura na nejvyšší úrovni. Univer­zitní sport pro mě jedno­duše znamená splnění snů. “ Kontakt: E-Mail / Mobil marvin@scholarbook.net / 017676511517

zur Team­über­sicht