zur Team­über­sicht

Max Never

Pozice ve spoo­lečnosti Scho­l­ar­book: Zpro­s­třed­ko­vatel fotba­listů Ve společnosti od: říjen 2019 Spor­tovní kariéra/úspěchy: nejvyšší mládež­nická liga ve Španělsku a Itálii U12 – U17 (u.a. FC Barce­lona) 3 roky kapi­tánem na Robert Morris Univer­sity Illi­nois (teď Roose­velt Univer­sity) CCAC All-Confe­­rence Player 2017 und 2018 (NAIA) Google Cloud Academic All-America Team NAIA 2018 Zkušen­osti v USA: Můj taťka pochází z Brook­lynu, New York, bakalá­řský titul, univer­zitní agent v USA od 2019, proti agent od 2020 Co pro mě univer­zitní sport znamená: „Univer­zitní fotbal pro mě byl nejhe­zčím časem mého života. Život na kampusu na venkově v Tenessee a život pod mrako­drapy v Chicagu, mi umož­nily poznat místní kulturu, lidi a zemi a celkově prožít ten americký sen. Přes vzes­tupy a pády, které jsem zažil se svými spol­uhráči během celých 4 let, jsem měl tu možnost najít přátele na celý život. Byl jsem schopen využít své meziná­rodní zkušen­osti a kontakty k tomu, abych získal lepší půdu pod nohama v meziná­rodním fotbal­ovém světe a dokončil svůj magis­terský titul v oboru fotbalový obchod na UCFB (Spojené král­ovství) “ Kontakt: Email /Mobil max@scholarbook.net / +49 151 14609041

zur Team­über­sicht