zur Team­über­sicht

Niklas Boedts

Pozice ve společnosti Scho­l­ar­book: Manažer fotbalu Ve společnosti od: 2014 Zaměření: obchodní rozvoj, kontakt s trenéry, projek­tový manažer Co pro mě univer­zitní sport znamená: „Nejhezčí čas mého života!“ Nejkrás­nější moment ve společnosti Scho­l­ar­book: „ Možnost vidět na vlastní oči vývoj Phil­ippa Schil­linga. Bran­káře, který utrpěl hodně nezdarů ve své kariéře a který poté co navš­tě­voval naše fotbalové prezen­tace, získal stipen­dium pro své magis­terské studium na reno­mo­vané Univer­sity of Wisconsin-Madison. Během jednoho roku byl jmenován kapi­tánem, ve své druhé sezóně chytil 2 poku­tové kopy během finále a sám poslední penaltu proměnil a tím zaji­stil jeho týmu vítězství ve finále konfe­rence. Jeho trenér John Trase o něm řekl: „Jeden z nejpro­fe­si­onálně­jších spor­tovců, které jsem kdy trénoval a neuvěři­telná lidská bytost!“ Vzdělání: 2008 – 2012 bakalá­řský titul v oboru spor­tovní manage­ment na Univer­sity of Wisconsin-Parkside, 2012 – 2016 magis­terský titul v oboru spor­tovní managementna na vysoké škole v něme­ckém Köln Kontakt: E-Mail / Mobil niklas@scholarbook.net / +49 171 4231543

zur Team­über­sicht