Philipp Baar

Philipp Baar

Pozice ve společnosti Scho­l­ar­book: Poradce ohledně spor­tov­ních stipendií Ve společnosti od: 2016 Spor­tovní kariéra: profe­si­onální mara­tónec, německý mistr v půlma­ra­tonu, účastník EM 2018 Zkušen­osti v USA: bakalá­řské a...
Niklas Boedts

Niklas Boedts

Pozice ve společnosti Scho­l­ar­book: Manažer fotbalu Ve společnosti od: 2014 Zaměření: obchodní rozvoj, kontakt s trenéry, projek­tový manažer Co pro mě univer­zitní sport znamená: „Nejhezčí čas mého života!“ Nejkrás­nější moment ve...
Nico Sürig

Nico Sürig

Pozice ve společnosti Scho­l­ar­book: Generální manažer Ve společnosti od: 2014 Zaměření: kontrola, řízení projektů, personální pláno­vání, expert na před­pisy a regu­lace spor­tovní asociace univer­zit­ních škol Zkušen­osti v USA: Během svého...
Marvin Schön

Marvin Schön

Skvělé rozložení času a opti­mální příleži­tost, jak skloubit sport, studium a volný čas.