zur Team­über­sicht

Patryk Seppelt-Gora­­jewski

Pozice ve společnosti Scho­l­ar­book: manažer spor­tovců Ve společnosti od: listopad 2020 sportovní kariéra: V mlád jsem hrál za Hertha BSC, stejně jako za polský mládež­nický národní tým, hrál jsem semi­finále něme­ckého šampionátu v B-Mládeži, hrál jsem 2 krát čtvrt­finále na NAIA Natio­nals (Grand View Univer­sity – Vikings) Jako vyso­koš­kolský trenér, můj tým se dostal do play-off poprvé pod mým vedením Zkušen­osti v USA: 2 roky na Grand View Univer­sity, Des Moines, Iowa 2 roky na Robert Morris Univer­sity, Chicago, Illi­nois 3 roky jako asis­tent trenéra na Robert Morris Univer­sity 3 roky jako hlavní trenér na Robert Morris Univer­sity Co pro mě univer­zitní sport znamená: „Možnost rozvíjet svůj osobní poten­ciál společně se spor­tovním a akade­mickým. USA nabízí příleži­tost spojit vaši vášeň s kvalitním studiem a získat cenné zkušen­osti pro život v profe­si­onálním pros­tředí.“ Kontakt: E-Mail / Telefon patryk@scholarbook.net / +49 152 52490645

zur Team­über­sicht