zur Team­über­sicht

Pavlina Nepo­ko­jova

Pozice ve společnosti Scho­l­ar­book: Manažerka České a Slovenské Repu­bliky Ve společnosti od: duben 2020 Spor­tovní kariéra/úspěchy: 32 startů za českou ženskou fotbalovou repre­zen­taci, hráčka AC Sparty Prahy a Murray State Univer­sity Zkušen­osti v USA: „Moc ráda na svůj čas strá­vený na Murray State Univer­sity vzpomínám. Podmínky pro spor­tovce byly skvělé. Za 4 roky jsem se dokázala zlepšit a nastartovat svou profe­si­onální kariéru.“ Co pro mě univer­zitní sport znamená: “ Univer­zitní sport pro mě znamená skvělou příleži­tosti k rozvoji a to nejen spor­tov­ního ale přede­vším i toho lids­kého. Je to opti­mální pros­tředí pro přípravu na budouc­nost a prožití mnoho skvělých zážitků. Kontakt: E-Mail / Mobil pavlina@scholarbook.net / +420 733 202 537

zur Team­über­sicht