zur Team­über­sicht

Simon Stützel

Pozice ve společnosti Scho­l­ar­book: zaklad­atel, řídící společník  Ve společnosti od: 2009 Zaměření: stra­te­gické pláno­vání, rozvoj podnikání, prodej Spor­tovní kariéra: atle­tika 1500m až mara­thon Největší úspěchy:  7- násobný účastník na NCAA Cham­pions­hips, Cross Country, třikrát umís­tění v první osmičce na NCAA šampionátu 2. místo na něme­ckém mistrovství, 10 Kilo­meter Straße, 2013 3. místo na něme­ckém mistrovství, 5000m , 2013 4. místo na něme­ckém mistrovství, 5000 m , 2014 vítež JP Morgan Chase Frank­furt (70.000 účast­níků), 2014 něměcký mistr 10 km v týmech 2015 4-facher Baden Mara­thon vítěz, 2015-2018 mistrovství něměcka v mara­thonu, 2016 4. místo na něměckém mistrovství, půl mara­thon, 2016 2. místo JP Morgan Chase Frank­furt (70.000 účast­níků), 2018 kvali­fi­kaci na půlma­ra­­thon-WM 2020 Co pro mě univer­zitní sport znamená: „Nejlepší čas mého života, ve které jsem se mohl rozvíjet osobně a spor­tovně víc, než jsem kdy mohl snít.“ Můj nejhezčí okamžik u Scho­l­ar­booku: „Když jsem se v olym­pijské vesnici v Riu de Janeiru setkal s Charlesem Grethenem, jedním z našich spor­tovců, řekl nám, že bez Scho­l­ar­booku by se na olym­pijské hry nedostal.“ Vzdělání: bakalá­řský titul v BWL 006-2009 duální vysoká škola Baden-Würt­­te­m­­berg in Mann­heim magis­terský titul v oboru obchod a admi­nis­tra­tiva , 2009-2011, Univer­sity of North Caro­lina at Char­lotte. Kontakt: E-Mail / Mobil simon@scholarbook.net / +49 178 6087584

zur Team­über­sicht