zur Team­über­sicht

Susanne Müller-Seidel

Pozice ve společnosti Scho­l­ar­book: Vedoucí společnosti Ve společnosti od: 2014 Zaměření: manage­ment interních záležis­tostí, školení a další vzdělá­vání manažerů spor­tovců Spor­tovní kariéra: „Jako dcera instruk­torky sportu a plavání jsem plavala v klubu už od brzkého věku až do zahá­jení studia. I dnes je sport důležitou součástí mého volného času. Miluji vše, co souvisí s vodou a prkny; plavání, surfo­vání, wake­boar­ding, snow­boar­ding. Můj nejhezčí okamžik ve společnosti Scho­l­ar­book: „Vždycky jsem opravdu ráda, když se osobně setkám se svými spor­tovci. Napří­klad na něme­ckých plaveckých mistrovst­vích v Berlíně. Tady od spor­tovců i rodičů zjistím, co se v USA děje; vyměňu­jeme si nápady a děláme věci Fotky. Je skvělé, že můžete sledovat jednot­livé cesty i po umís­tění. “ Zkušen­osti v USA: „Nemám přímé zkušenost na vysoké škole v USA. Studo­vala jsem v zahra­ničí (v Holandsku a Austrálie). Díky mé mnoha­leté práci ve Scho­l­ar­booku a kontaktům s bývalými spor­tovci a trenéry, jsem velmi obez­ná­mena s každo­denní rutinou, výzvami a výho­dami vyso­koš­kol­ského života. “ Kontakt: E-Mail / Mobil susanne@scholarbook.net / +49 721 61930151

zur Team­über­sicht