zur Team­über­sicht

Svenja Ojstersek

Pozice ve společnosti Scho­l­ar­book: manažerka spor­tovců Ve společnosti od: únor 2020 Spor­tovní kariéra/úspěchy:  5. místo v běžeckém závodu na 10.000m německé mistrovství 2019 (33:45 min) kvali­fi­kace und účast na US National XC Cham­pions­hips 2018 PB’s: 1500m: 4:27 min Mile: 4:55 min 3.000m: 9:28 min 5.000m: 16:26 min 10.000m: 33:45 min Zkušen­osti v USA: „Zkušen­osti z USA jsou velmi cenné jak pro můj atle­tický, tak přede­vším i pro můj osobní rozvoj! Finanční podpora v rámci stipendia a možnost studovat na americké univer­zitě jsou doslova k neza­pla­cení. Cesta, kterou zvolíte jako ambiciózní spor­tovec, podpora, kterou získáte, a možnosti, které máte díky univer­zit­nímu sportu k dispo­zici, to všechno z času na univer­zitě dělá ten neza­po­me­nutelný a pomohlá vám se posunout jako člověku. Jsem velmi ráda, že jsem tento krok udělala a učinila bych tak znovu a znovu! “Co pro mě univer­zitní sport znamená:  Propa­gace, týmová soudrž­nost a ocenění – to, v jaké pozici se jako spor­tovec na univer­zitě nach­á­zíte, si lidé vůbec nedo­káží před­s­tavit. Můj trenér ve mě vždy věřil, moje fyzio­ter­a­peutka vždy léčila moje nemoci včas a můj tým mi ukázal cestu.

Kontakt: Email /Mobil Svenja@scholarbook.net / +49 159 04866121

zur Team­über­sicht