zur Team­über­sicht

Thomas Bojanowski

Pozice ve společnosti Scho­l­arbok: zaklad­atel, řídící společník Ve společnosti od: 2019 Zaměření: finance, stra­te­gické pláno­vání Spor­tovní kariéra: účastník mládež­nických olym­pijs­kých her (2007) německý halový mistr, 800m (2009) Platz kvali­fi­kace v hale do národ­ního týmu Německa, 800m (2009) německý mistr , 4×400 Meter (2012) více All-Confe­­rence ocenění in den USA (2013-2014) Licence: Manažer oddílu (C Lizence) und atle­tický trenér (C-Lizence) Zkušen­osti v USA: „Na univer­zitě jsem zaběhl svůj nejlepší čas 1:48 na 800m a zúčastnil se závodů v San Fran­cisku, Bostonu a na Floridě. Na Penn Relays ve Phil­adel­phia byla atmos­féra obzv­láště úchvatná, na velmi slušně zaplněném stadionu s asi 40 000 diváky. I dnes strávím několik měsíců v roce v USA a aktivně propa­guji naše spor­tovce na nejle­pších univer­zi­tách v Americe. Co je také hezké: Na univer­zitě jsem potkal jsem svou ženu.“ Co pro mě univer­zitní sport znamená: „Emoce a profe­sio­na­litu – velmi zají­mavé spojení“  Vzdělání: 2009 dobro­volník v atle­tické organzaci Rhein­land 2012 bakalá­řský titul v oboru spor­tovní manage­ment FH Koblenz/Remagen 2014 bakalá­řský titul v oboru komu­ni­kace a psycho­logie Wake Forest Univer­sity, NC 2017 Execu­tive MBA, Univer­sity of Reykjavik, Island Kontakt: E-Mail / Mobil thomas@scholarbook.net / +4915259843357

zur Team­über­sicht