zur Team­über­sicht

Thomas Petrich

Pozice ve společnosti Scho­l­ar­book: Manažer Švýcarska Ve společnosti od: 2015 Co pro mě univer­zitní sport znamená: Příleži­tost rozvíjet se spor­tovně i lidsky a zároveň možnost prožít tento jedi­nečný zážitek se svým týmem.“ Nejhezčí moment ve společnosti Scho­l­ar­book: Zpro­s­třed­ko­vání prvního spor­tovce na univer­zitu do USA Vzdělání: 2011-2015 bakalá­řský titul v oboru psycho­logie na Univer­sity of Alabama at Birmingham, 2015 magis­terský titul v oboru spor­tovní admi­nis­tra­tiva na Georgia State Univer­sity Kontakt: E-Mail / Mobil thomas.petrich@scholarbook.ch / +41 78 804 43 09

zur Team­über­sicht