My jsme ten

Scho­l­ar­book Týmm

Náš tým pro tvůj sen

Scho­l­ar­book se stal vedoucí agen­turou pro zpro­s­třed­ko­vání spor­tov­ních stipendií a je na trhu více než 10 let. Žádná jiná agen­tura v německy mluvícím světě nenabízí srov­na­telnou kvalitu péče a zpro­s­třed­ko­vání a má velký počet odborníků, kteří v minu­losti sami prožili sen o spor­tovní stipen­dium v USA.

Naši zaměst­nanci dělají společ­nost Scho­l­ar­book nezaměni­telnou díky zkušen­ostem, vášni a odhod­lání!

 

Zaměst­nanci

%

Naši zaměst­nanci sami prožili sen o spor­tovním stipendiu v USA!

%

Záruka pro tebe

 

Obchodní vedení 

Simon Stützel

zaklad­atel, řídící společník, obchodní ředitel

Steck­brief

Nico Sürig

Generální manažer

Steck­brief

Thomas Bojanowski

Zaklad­atel, řídící společník

Steck­brief

 

Manage­ment

Nicole Steinke

Projek­tová manažerka

Steck­brief

Susanne Müller-Seidel

Vedoucí společnosti

Steck­brief

Manage­ment

Druhy sportů

Jonas West­meyer

Manažer žens­kého fotbalu

Steck­brief

Luise von Agris

Manažerka golfu

Steck­brief

Niklas Boedts

Manažer fotbalu

Steck­brief

Britta O’Leary

Manažerka plavání

Steck­brief

Frederik Schulte

Manažer golfu

Steck­brief

Manage­ment

Meziná­rodní

Pavlina Nepo­ko­jova

Manažerka České a Slovenské Repu­bliky

Steck­brief

Thomas Petrich

Manažer Švýcarska

Steck­brief

Julie Mathisen

Manažerka Norska a Dánska

Steck­brief

Spor­tovci

Podpora

Uwe Katz­marek

Manažer spor­tovců

Steck­brief

Katha­rina Keilich

Manažerka golfistů

Steck­brief

Annika Schmidt

Manažerka spor­tovců

Steck­brief

Sercan Cihan

Manažer spor­tovců

Steck­brief

Joschka Cürten

Manažer spor­tovců

Steck­brief

Timothy Elliott

Support team - regis­trace a přihlášky

Steck­brief

Laila Aksen

Manažerka spor­tovců ve Francii

Steck­brief

Svenja Ojstersek

Manažerka spor­tovců

Steck­brief

Jan Wein­reich

Manažer spor­tovců

Steck­brief

Marie Berg­haus

Manažerka spor­tovců

Steck­brief

Jonas West­meyer

Manažer žens­kého fotbalu

Steck­brief

Naše

Nezá­vislí pracov­níci

Philipp Baar

Poradce ohledně spor­tov­ních stipendií 

Steck­brief

Marvin Schön

Media konzu­l­tant

Steck­brief