Americký fotbal

Americký fotbal

Dein Stipendium in den USA

Americký fotbal je nejvyšší výzvou v rámci vyso­koš­kol­ského sportu!
Tady hrají budoucí NFL hvězdy před 100.000 diváků na stadionu a miliony fanoušků u tele­vizce. Dokonce i menší univer­zity mohou zažít obrovský obrovský medi­ální humbuk, o čemž jsme se před­vě­dčili na Netflixu v show „Last Chance U“.
Stručně řečeno: Jako ambiciózní fotba­lista, jít hrát do Ameriky je to nejlepší rozhod­nutí! Tam máš šanci dostat se nejen na úplně jinou úroveň ve sportu, ale také můžeš udělat další krok ve svém vzdělání.

Get

Inspired

Referenzen

Paul Häber­lein

American Football | Linden­wood Univer­sity

Americký fotbal in den USA

Wie viele Stipendien gibt es?

Americký fotbal je na univer­zi­tách nabízen pouze pro chlapce.  Zejména v NCAA D1 je k dispo­zici mnoho dostup­ných stipendií pro jednot­livé týmy. Úroveň je však velmi vysoká.
Univer­zity s fotbal­o­vými týmy:
NCAA D1 – FBS: 129
NCAA D1 – FCS: 125
NCAA D2: 170
NAIA: 85
JUCO: 68

Wie ist das Training in den USA aufgebaut?

Trén­inky se konají alespoň jednou denně a obvykle trvají dvě až tři hodiny. V přípravě i dvakrát denně. Kromě toho jsou v plánu i trén­inky v posi­l­ovně a různé video analýzy.
Vzhledem k vysoké inten­zitě trén­inku mají fotbalové týmy vyni­ka­jící podmínky, pokud se jedná o fyzio­ter­a­peuty, chiro­prak­tiky a lékaře. K tomu všemu mají hráči přístup ke všem rege­ne­r­ačním zaří­zením, která splňují nejvyšší stan­dardy.

Wie sieht eine Saison am College aus?

Sezóna začíná prvním víkendem podzim­ního seme­stru (konec srpna) a končí – podle toho, jak úspěšný bude tvůj tým – na začátku ledna. V prosinci je vždy asi dvou­tý­denní přes­távka, která znamená konec základní části sezóny a týmy, které postoupí dál, se připra­vují na tzv. „NCAA Bowl Games“, což je vrcholem celé sezóny.
Nejméně však každý tým odehraje alespoň 12 zápasů během sezóny ,vždy jeden každý týden. První polo­vina zápasů je obvykle proti týmům, které nejsou ve stejné konfe­renci a potom se hraje už proti týmům ze stejné konfe­rence o vítěze celé konfe­rence.

Americký fotbal

Voraussetzungen für Dein Stipendium

Americký fotbal je modlou sportu v USA. Proto je úroveň univer­zit­ního amerického fotbali vysoká ve všech divi­zích. Poža­davky, které trenéři kladou na své svěřence, jsou velmi indi­vi­duální. Každá pozice má přesné speci­fi­kace a tvé současné video z tvojí hry je tak důležitou součástí žádaní o stipen­dium. Zkus také nezá­vazně vyplnit náš regis­trační formulář a naši fotbalový experti se pak podrobně podí­vají na tvůj profil a tvou hru a poskytnou ti jasný přehled o tvých šancích v různých divi­zích a ligách.

Deine Chanceneinschätzung