Lední hokej

Lední hokej

Dein Stipendium in den USA

Lední hokej má v USA mnohem větší jméno jak v Německu. Tím pádem je i trh s poten­ciálními talenty větší. Chceš-li získat spor­tovní stipen­dium, měl by jsi hrát v nejvyšší lize své věkové kate­gorie. Kromě toho by jsi měl být součástí repre­zen­tačních výběrů či dokonce mít na kontě start za národní tým. Ale i pro spor­tovce, kteří nehráli v první lize, je tam možnost získat stipen­dium na univer­zitě v USA. Zde se „objí­žďka“ provádí pros­třed­nictvím univer­zity, kde se hráč může rozvíjet a je zaveden do amerického herního systému. Poté je možné provést změnu na univer­zitě, kde můžete také získat spor­tovní stipen­dium pro lední hokej.

Více než 300 bývalých univer­zit­ních hráčů hrálo v sezóně 17-18 v NHL a každý rok se toto číslo zvyšuje.

Super­star jako Jack Eichel, Charlie McAvoy, Brock Boeser, Quinn Hughes, Johnny Gudreau, und mnoho dalších hráli na univer­zitě, než se stali hvěz­dami v NHL.

I někteří němečtí hráči jsou nebo byli na univer­zitě. K nim patří hráči národ­ního týmu Parker Tuomie, Marc Michaelis, und Julian Napravnik und další.

Get

Inspired

Referenzen

Janeck Sper­ling

Eisho­ckey | Waldorf Univer­sity

Die ersten Eindrücke von der Uni waren sehr gut und ich habe mich auch schnell einge­lebt. Vorallem dadurch, dass die Uni relativ klein ist viel es mir leicht Kontakte zu knüpfen. Der Campus ist über­sicht­lich weshalb ich kaum Probleme mit der Orien­tie­rung hatte. Die Uni ist tech­nisch gut ausge­stattet und auch die Räum­lich­keiten gefallen mir gut. Die Trainer und Spieler haben mich auch sehr schnell aufge­nommen. Wir sind gut in die Saison gestartet und momentan Erster in unserer Confe­rence. Das Trai­ning ist vergleichbar mit dem deut­schen, nur dass hier zusätz­lich mehr Kraft­trai­ning im Gym der Uni gemacht wird. Ich komme tatsäch­lich besser als gedacht mit der Sprache klar. Es hat ca. 1 Monat gedauert bis ich jetzt alles in den Vorle­sungen verstehe aber ich komme jetzt auch gut im Unter­richt mit, vorallem auch weil die Profes­soren und andere Ansprech­partner an der Uni sehr zuvor­kom­mend sind. Außerdem gefällt mir, dass die Klassen nicht zu groß oder zu klein sind (ca. 15-20 Studenten). Die Zusam­men­ar­beit mit Scho­l­ar­book war meiner Meinung nach sehr produktiv. Es war eigent­lich jeder­zeit und schnell jemand erreichbar und ich hatte das Gefühl das man sich um mich bemüht. Ich hätte mir gewünscht, dass die Ange­bote früher kommen, damit ich mehr Zeit zum Entscheiden hätte, aller­dings kann ich nicht einschätzen in wie weit Scho­l­ar­book das beein­flussen kann. Außerdem würde ich mir mehr “Experten” im Bereich Eisho­ckey wünschen. Trotzdem bin ich sehr zufrieden mit der Zusam­men­ar­beit, beson­ders wegen der einfa­chen Kommu­ni­ka­tion und dem Enga­ge­ment.

Lední hokej in den USA

Wie viele Stipendien gibt es?

Lední hokej nabízí spor­tovní stipendia pouze v NCAA D1. Proto je ta úroveň této soutěže neuvěři­telně vysoká.

NCAA D1: 61 chlapců a dívek
NCAA D3: 74 chlapců a 93 dívek
ACHA D1: 70 chlapců a 25 dívek
ACHA D2: 200 chlapců a 51 dívek
ACHA D3: 140 chlapců a žádné dívky

Wie ist das Training in den USA aufgebaut?

V USA se obvykle trénuje v době oběda. Předtím se hráč zúčastní všech jeho před­nášek a po rozcvičce jde na led. Trén­inky se pohy­bují od 45min až po 1,5- 2 hodiny. Po tomto trén­inku většinou násle­duje silový trénink s kondičním trenérem. Vzhledem k velkému zatí­žení mají spor­tovci k dispo­zici vyni­ka­jící podmínky pro rege­ne­raci, jako fyzio­ter­a­peuty, chiro­prak­tiky a lékaře. K tomu všemu mohou využívat i všechny rege­ne­r­ační zaří­zení, které splňují nejvyšší stan­dardy.

Wie sieht eine Saison am College aus?

Sezóna začíná přípravou během podzim­ního seme­stru. Většinou však spor­tovci dorazí již o něco dříve a jdou společně na led. Násle­duje pak zhruba 4-6 příprav­ných zápasů a soutěž začíná na začátku října. Celkem týmy sehrají asi 34 zápasů v základní části a poté se hraje play-off, které je hráno formou turnaje. Nejprve v rámci konfe­rence a pak celos­tátně. Může se tak stát, že tým sehraje až 42 zápasů.

Lední hokej

Voraussetzungen für Dein Stipendium

Lední hokej má v USA mnohem větší jméno jak v Německu. Tím pádem je i trh s poten­ciálními talenty větší. Chceš-li získat spor­tovní stipen­dium, měl by jsi hrát v nejvyšší lize své věkové kate­gorie. Kromě toho by jsi měl být součástí repre­zen­tačních výběrů či dokonce mít na kontě start za národní tým. Ale i pro spor­tovce, kteří nehráli v první lize, je tam možnost získat stipen­dium na univer­zitě v USA. Zde se „objí­žďka“ provádí pros­třed­nictvím univer­zity, kde se hráč může rozvíjet a je zaveden do amerického herního systému. Poté je možné provést změnu na univer­zitě, kde můžete také získat spor­tovní stipen­dium pro lední hokej.

Deine Chanceneinschätzung