Vodní pólo

Vodní pólo

Dein Stipendium in den USA

Ženy jsou součas­nými mistry­němi světa a muži vždy hrají důležitou roli na meziná­rodním šampioná­tech. Takže není žádným přek­va­pením, že vodní pólo je jedním z nejrychleji rostoucích univer­zit­ních sportů. Každý rok přichází další univer­zity s nově vytvořenými týmy pro vodní pólo a tím pádem jsou k dispo­zici i nové stipendia. Tím líp, že : Mnoho týmů se nachází na jihu USA. Takže máš možnost pokračovat ve svojí spor­tovní kariéře i po ukončení vzdělání a to přímo ve slunné Kali­fornii.

1687

Hráčů vodního póla studují na univer­zi­tách v USA

83

Univer­zit­ních týmu v USA

150

plných stipendií v univer­zitním vodním pólu

Get

Inspired

Referenzen

Marc Weber

Wasser­ball | San Jose State Univer­sity

Hi Susanne,
Tut mir echt mega Leid, dass ich erst so spät antworte, aber ich hatte bisher echt nicht viel Zeit und wenn, dann habe ich es immer vergessen zu antworten.
Aber ich kann dir sagen, dass es mir wirk­lich sehr gut geht. Ich habe mich hier super einge­lebt und auch schon echt mega nette Leute kennen­ge­lernt.
Von Kali­for­nien habe ich aller­dings bisher so gut wie gar nichts gesehen, da wir Fall season haben und somit mitten im Spiel­be­trieb stecken. Ich hatte quasi nur die erste 2 Wochen­ende, seit ich hier bin, frei und die habe ich genutzt, um mich erstmal hier auf dem Campus zurecht zu finden. Aber ich bin mir relativ sicher, dass ich dann im Früh­ling, bzw. wenn unsere Saison vorbei ist, noch genug Zeit haben werde, um ein paar Reisen anzu­gehen.
Ich bin mit meiner Leis­tung bisher relativ zu frieden. Es ist schon eine extreme Umstel­lung, wenn man aus Deutsch­land kommt und dann den ameri­ka­ni­schen Wasser­ball sieht. Es sind einfach viele neue Spiel­sys­teme und Taktiken, aber da findet man sich auch rein und ich habe bisher auch 9 Tore gemacht. Also alles in allem passt das schon.
Ich muss auch sagen, dass es mir die Mann­schaft und das gesamte Trai­ner­team sehr leicht gemacht hat mich einzu­leben. Der Bruce selber ist ein Welt­klasse Typ und ein über­ra­gender Trainer, von dem ich ziem­lich sicher extrem viel lernen kann. Er hat mir auch schon einige Tips gegeben, auf was ich beson­ders achten muss.Die SJSU selber kann ich auf jeden Fall nur weiter empfehlen! Der Campus ist super schön und die Profes­soren sind auch gut. Natür­lich habe ich einige Vorle­sungen, wo ich mir denke, dass die sinnlos und nicht beson­ders span­nend sind aber das hat man ja immer. Auch die Wohn­si­tua­tion hier ist super. Ich wohne in einem Apart­ment mit 7 anderen zusammen und wir haben immer Doppelzimmer.Ich kann nur nochmal sagen vielen vielen Dank für deine Hilfe. Es hat mir wirk­lich viel Spaß gemacht und auch echt viel geholfen mit euch zusammen zu arbeiten. Gerade im Kontakt mit den Coaches und für die Vorbe­rei­tung für den TOEFL-Test war eure Unter­stüt­zung sehr hilf­reich.

Ich hoffe wir hören noch ab und zu von einander
beste Grüße aus San Jose
Marc

Vodní pólo in den USA

Wie viele Stipendien gibt es?

Získání spor­tov­ního stipendia je pro každého spor­tovce jednoz­načným cílem. Kolik však exis­tuje týmů a kolik z nich nabízí plné stipen­dium? Ve srov­nání s jinými sporty, pořád exis­tuje jen velmi málo univerzit s týmy vodního póla. Nicméně, toto číslo neus­tále roste. Výsledkem jsou násle­du­jící údaje:

Univer­zity s týmy vodního póla:

  • Chlapci: 83
  • Dívky: 110

Plné stipen­dium na tým:  

  • Chlapci 4,5
  • Dívky: 8

Wie ist das Training in den USA aufgebaut?

Za normálních okol­ností trénují týmy pětkrát až šest­krát týdně vždy aspoň dvě hodiny. Trén­inky se konají v moderním bazénu, který je součástí kampusu. Kromě trén­inků v bazéně jsou součástí přípravy i trén­in­kové jednotky v posi­l­ovně a vytrva­lostní trén­inky.  Pro zají­ma­vost, týmový duch v Severní Americe je ještě větší než v Německu a to z toho důvodu, že hráči spolu nejenom trénují ale také žijí, stra­vují se a studují. Tvůj rozvrh před­nášek bude upraven podle trén­in­ko­vého plánu tak, aby ti zbylo i dost času na studium. 

Wie sieht eine Saison am College aus?

Přestože chlapci jsou v bazénech už na začátku září, dívky si na svou sezónu musí počkat až na začátek ledna. Během sezóny je na programu obvykle mix ligo­vých zápasů a o víkendu pak delších turnajů proti něko­lika univer­zitním týmům. Na konci sezóny se pak nejlepší univer­zitní týmy potkají na závě­rečném NCAA turnaji, který se vždy koná na jiném místě v USA. Mimoch­odem, úroveň vodního póla na univer­zi­tách je opravdu vyni­ka­jící. Nejlepší týmy by bezpo­chyby mohly hrát v německé bundes­lize. 

Vodní pólo

Voraussetzungen für Dein Stipendium

Vzhledem k omeze­nému počtu stipendií, by chlapci měli hrát na nejvyšší úrovni ve své zemi. To stejné však platí i pro dívky. Jako hráčka Bundes­ligy nebo Ober­ligy máš velkou šanci na získání stipendia v USA. Pokud však toto krité­rium ještě nesplňuješ, nevěš hlavu, pořád máš šanci získat stipen­dium. Zkus nezá­vazně vyplnit náš regis­trační formulář, pak můžeme ohod­notit tvoje šance na spor­tovní stipen­dium mnohem lépe.

Deine Chanceneinschätzung