Lední hokej

Vaše hoke­jové stipen­dium v ​​USA

Lední hokej má v USA mnohem větší jméno jak v Německu. Tím pádem je i trh s poten­ciálními talenty větší. Chceš-li získat spor­tovní stipen­dium, měl by jsi hrát v nejvyšší lize své věkové kate­gorie. Kromě toho by jsi měl být součástí repre­zen­tačních výběrů či dokonce mít na kontě start za národní tým. Ale i pro spor­tovce, kteří nehráli v první lize, je tam možnost získat stipen­dium na univer­zitě v USA. Zde se „objí­žďka“ provádí pros­třed­nictvím univer­zity, kde se hráč může rozvíjet a je zaveden do amerického herního systému. Poté je možné provést změnu na univer­zitě, kde můžete také získat spor­tovní stipen­dium pro lední hokej.

V sezóně 17-18 hrálo v NHL více než 300 bývalých vyso­koš­kol­ských hráčů a počet se každým rokem zvyšuje.

Super­star jako Jack Eichel, Charlie McAvoy, Brock Boeser, Quinn Hughes, Johnny Gudreau, und mnoho dalších hráli na univer­zitě, než se stali hvěz­dami v NHL.

Někteří němečtí hráči jsou nebo byli na vysoké škole. Patří mezi ně národní hráči Parker Tuomie, Marc Michaelis a Julian Napravnik a několik dalších.

Dostat

Inspi­ro­vaný

Začněte s hodno­cením své volné šance!

Lední Hokej

v USA

Kolik stipendií exis­tuje?

Lední hokej nabízí spor­tovní stipendia pouze v NCAA D1. Proto je ta úroveň této soutěže neuvěři­telně vysoká.

NCAA D1: 61 chlapců a dívek
NCAA D3: 74 chlapců a 93 dívek
ACHA D1: 70 chlapců a 25 dívek
ACHA D2: 200 chlapců a 51 dívek
ACHA D3: 140 chlapců a žádné dívky

Jak je struk­tur­o­váno školení a sezóna v USA?

V USA se obvykle trénuje v době oběda. Předtím se hráč zúčastní všech jeho před­nášek a po rozcvičce jde na led. Trén­inky se pohy­bují od 45min až po 1,5- 2 hodiny. Po tomto trén­inku většinou násle­duje silový trénink s kondičním trenérem. Vzhledem k velkému zatí­žení mají spor­tovci k dispo­zici vyni­ka­jící podmínky pro rege­ne­raci, jako fyzio­ter­a­peuty, chiro­prak­tiky a lékaře. K tomu všemu mohou využívat i všechny rege­ne­r­ační zaří­zení, které splňují nejvyšší stan­dardy.

Sezóna začíná přípravou během podzim­ního seme­stru. Většinou však spor­tovci dorazí již o něco dříve a jdou společně na led. Násle­duje pak zhruba 4-6 příprav­ných zápasů a soutěž začíná na začátku října. Celkem týmy sehrají asi 34 zápasů v základní části a poté se hraje play-off, které je hráno formou turnaje. Nejprve v rámci konfe­rence a pak celos­tátně. Může se tak stát, že tým sehraje až 42 zápasů.

Dopo­ručení

No items found

Poža­davky na vaše stipen­dium na lední hokej

Sezóna začíná přípravou během podzim­ního seme­stru. Většinou však spor­tovci dorazí již o něco dříve a jdou společně na led. Násle­duje pak zhruba 4-6 příprav­ných zápasů a soutěž začíná na začátku října. Celkem týmy sehrají asi 34 zápasů v základní části a poté se hraje play-off, které je hráno formou turnaje. Nejprve v rámci konfe­rence a pak celos­tátně. Může se tak stát, že tým sehraje až 42 zápasů.

Začněte s hodno­cením své volné šance!