Plavání

v USA

Tvoje plavecké stipen­dium v USA

Stejně jako na olym­pijs­kých hrách, plavání má velkou oblibu i v USA. Na meziná­rod­ních šampioná­tech patří USA vždy k favo­ritům.

Mnoho z těch, kteří patří k těm nejle­pším plavcům jsou nebo byli součástí plaveckých týmů na univer­zi­tách. Jedi­nečný spor­tovní systém umožňuje spor­tovcům vychutnat si ty nejlepší podmínky pro spor­tovní rozvoj, ale přede­vším také pro ten akade­mický. Stále více špič­ko­vých něme­ckých spor­tovců, jako je Anna Elendt nebo Marius Kusch, vidí výhody vyso­koš­kolské kariéry a vybí­rají si USA.

Scho­l­ar­book zpro­s­třed­koval více než 200 plavců na americké univer­zitě během 10 let. S našimi odbornými znalostmi můžeme lépe poro­zumět tvým potřebám jako talen­to­va­ného plavce a najít tvou vysněnou univer­zitu.

Naši plavci v USA

plavečtí experti v týmu

zpro­s­třed­ko­vaní plavci

 

Inspiruj se

Vyplň náš bezplatný regis­trační formulář!

Plavání

v USA

Kolik stipendií je k dispo­zici?

Získání spor­tov­ního stipendia je pro každého spor­tovce jednoz­načným cílem. Kolik však exis­tuje týmů a kolik z nich nabízí plné stipen­dium?

Univer­zity s plaveckými týmy:

  • Chlapci: 225
  • Dívky: 318

Plné stipen­dium na tým:

  • Chlapci: 9,9
  • Dívky: 14

Jak vypadá sezóna na univer­zitě?

Sezóna začíná na konci října a končí národním šampionátem v březnu. Během sezóny se konají tzv. „Dual-meets“, přímé závody mezi dvěma univer­zit­ními týmy až po velké závody s něko­lika univer­zitami.

Závodů se také účastní mnoho diváků. Confe­rence-Cham­pions­hips und die NCAA National Cham­pions­hips jsou dokonce vysí­lány tele­vizí.
Kolem Vánoc je na programu krátká přes­távka, kterou mnoho univerzit využívá na přípravu na teplém jihu, napří­klad na Floridě. Samo­zřejmě kromě těch univerzit, které jsou už na jihu. Tam se trénuje venku po celý rok.

Jak vypadá trénink v USA?

Američtí plavečtí trenéři mají různé filozofie. Někteří spolé­hají na kvan­titu, zatímco jiní kladou důraz spíše na kvalitu trén­inků. V každém případě se však trénuje velmi profe­si­onálně.

Trén­inky jsou na programu často brzy ráno před prvními před­ná­š­kami a pak znovu odpo­ledne. Dokonce ani víkendy nejsou volné, takže celkový počet trén­in­ko­vých hodin týdně může přesáh­nout 25.

Pro evropské plavce je proto stipen­dium skvělou příleži­tostí k tomu, aby se dostali na nejvyšší meziná­rodní úroveň nebo se k ní alespoň přiblí­žili.

Aby bylo možné opti­málně trénovat a závodit, mají plavci kolem sebe k dispo­zici týmové lékaře a fyzio­ter­a­peuty, kteří pracují s nejmo­derně­jšími tech­ni­kami a znalostmi. Dokonce i moderní trén­in­ková zaří­zení se pořád zlepšují, aby byl trénink co nejk­va­lit­nější.

Refe­rence

Tim Schmal­zeich

Schwimmen | Missouri St. Louis

„Hi Susanne,
mir gehts wirk­lich super! Ist zwar alles ein biss­chen stressig, aber ich denke in den nächsten Tagen wird sich schon mehr Routine ergeben. Natür­lich waren wir schon beim Gateway Arch und auf einem Base­ball­spiel der Cardi­nals, wahn­sinnig toll! Hab jetzt jeden Tag von 6-7:30 Früh­trai­ning, danach meis­tens von 8-12:15 Vorle­sungen! Das heißt ein biss­chen beeilen um recht­zeitig ins Klas­sen­zimmer zu kommen! Nächstes Semester werde ich die Kurse anders legen. Nach den Vorle­sungen hab ich von 14:30-16:30 nochmal ne Einheit. Danach muss ich noch meis­tens eine bis zwei Stunden hinsetzen und Haus­auf­gaben machen. Mein Tag ist volls­tens ausge­plant, aber wie gesagt, ich gewöhne mich schön langsam daran! Wusste ja auch vorher, dass es anstren­gend wird! Hab hier auch gaaanz tolle Team­mates die super hilfs­be­reit sind, hab ich schon ganz viele andere Sportler unter­schied­li­cher Herkunft kennen­ge­lernt – auch mit denen gefeiert! ? So alles im Allen gefällts mir (bis jetzt) wirk­lich, von daher kann ich das jedem Sportler empfehlen hier her zu kommen! Hier bekommt man das wirk­liche Amerika mit, nicht wie in den ganzen Touri-Staaten! Aber wie gesagt, man muss sie schon erstmal daran gewöhnen, das alles hier ist ne wahn­sinnig Umstel­lung!“

Rabea Tzenetos

Schwimmen | Rice Univer­sity

„Hi Susanne,
Hallo Susanne, es könnte mir nicht besser gehen!! (Abge­sehen von etwas mehr Schlaf viel­leicht :D) Von der Gegend habe ich ehrlich gesagt noch nicht viel gesehen. Hier nennen wir es ‘beeing inside the Rice bubble’. Was zum einen heißt, dass Rice Studenten den Campus nur selten verlassen, aus dem einfa­chen Grund, dass es auf dem Campus alles gibt, was man braucht. Zum anderen meint es aber auch, dass alles, was OC (off campus) passiert, an uns vorbei­geht. Von den upper­classmen (alle Studenten, die nicht im Freshmen year sind) höre ich oft, dass sie gerne Zeit außer­halb des Campus verbingen, um etwas Abwechs­lung zu haben. Gene­rell sind aber alle Studenten super happy, dass sie die Gele­gen­heit haben, die on-campus expe­ri­ence zu genießen. Der Unter­richt vari­iert hier von Kurs zu Kurs. In Mathe beispiels­weise lösen wir während des Unter­richts Aufgaben und als Haus­auf­gaben beschäf­tigen wir uns mit Videos, in denen die Verfahren erklärt werden und dazu­ge­hö­rigen Aufgaben. Mein Computer Science Kurs ist recht ähnlich. In Psycho­logie hingegen haben wir Vorle­sungen (der Kurs ist auch deut­lich größer) und lesen ein vorle­sungs­be­glei­tendes Buch. Unser Trai­ner­team ist spitze, genau wie das Team selbst. Ich hatte noch nie so viel Spaß beim Trai­ning! ? Meine persön­li­chen High­lights: gemein­sames Baker Break­fast mit dem Team nach dem Früh­trai­ning (Baker ist eins der elf Colleges), Musik während des Wasser­trai­nings und ein Team-Cheer nach jedem Kraft­trai­ning. Ich kann Rice auf jeden Fall weiter­emp­fehlen; gerade an Studenten, die Wert auf ein starkes Gemein­schafts­ge­fühl und kultu­relle Viel­falt legen sowie an Eich­hörn­chen­lieb­haber und Tropen­fans. Fotos schicke ich gerne in den nächsten Wochen (ich hab noch nicht allzu viele gemacht).“

Sebas­tian Wegner

Schwimmen | Linden­wood Univer­­­sity-Belle­­ville

„Es ist alles super hier. Das Team ist klasse und die Uni ist auch ideal um effektiv zu studieren. Zu Vorle­sungen oder Trai­ning kam ich noch nicht, weil erst Montag der ganze Spaß losgeht. Aber wir sind schon alles profes­sio­nell durch­ge­gangen. Also du kannst die Uni auf jeden Fall weiter­emp­fehlen, nah am St Louis, tolles Wetter, tolle Gebäude, unglaub­liche Möglich­keiten. Und die Uni inves­tiert die nächste Jahre viel in dem Schwimm­sport, weil der gerade aufge­baut wird und wir zurzeit das erste Schwimm­team sind und dadurch auch fast alles freshman. Gute deut­sche Schwimmer sind auf jeden Fall sehr will­kommen! Danke für die Chance die ich hier bekomme.“

Dario Sieber

Schwimmen | Lime­stone College

„Als ich letzten Sommer in meine neue Saison gestartet bin, habe ich gedacht, dass ich meine Schwimm-Lauf­­­bahn am Ende dieser Saison beenden muss, denn nach der Matura müsste ich eigent­lich in die Rekru­ten­schule. Dank Scho­l­ar­book bin ich auf die Idee gekommen, nach der Matura in den USA zu studieren, nun habe ich mich dazu entschieden, in den USA am Lime­stone College zu studieren. Ich freue mich sehr auf dieses Aben­teuer. Für die Unter­stüt­zung von Scho­l­ar­book möchte ich mich noch einmal recht herz­lich bedanken!“

Podmínky pro

plavecké stipen­dium 

Obecně platí, že pokud máš na kontě účast na něme­ckém mistrovství, pak máš dobrou šanci na získání plaveckého stipendia. Největší šanci na plné stipen­dium a účast na národním mistrovství univerzit máš, pokud v plavání dosa­huješ násle­du­jí­cích časů:

Přehled

Dívky

plavecká
disciplína
90 – 100%
Stipendium
  70 – 80%
Stipendium
 
Holky 25m dráha 50m dráha 25m dráha 50m dráha
100 m volný st. 56,50 sec 57,40 sec 59,00 sec 1:00,00 min
200 m volný st. 2:03,00 min 2:04,00 min 2:10,00 min 2:11,00 min
400 m volný st. 4:18,00 min 4:21,80 min 4:32,00 min 4:35,80 min
800 m volný st. 8:52,00 min 9:03,30 min 9:17,00 min 9:28,30 min
100 m motýlek 1:02,00 min 1:03,30 min 1:05,00 min 1:06,30 min
200 m motýlek 2:16,00 min 2:19,30 min 2:23,00 min 2:26,30 min
100 m znak 1:01,50 min 1:03,00 min 1:05,00 min 1:06,50 min
200 m znak 2:12,00 min 2:16,50 min 2:21,00 min 2:24,00 min
100 m prsa 1:10,50 min 1:12,00 min 1:14,00 min 1:15,50 min
200 m prsa 2:31,50 min 2:35,00 min 2:39,00 min 2:42,50 min
200 m polohový závod 2:17,00 min 2:20,60 min 2:24,00 min 2:27,60 min
400 m polohový závod 4:50,00 min 4:30,30 min 4:58,10 min 5:13,10 min

 

Chlapci

plavecká disciplína 90 – 100% Stipendium   70 – 80% Stipendium  
Chlapci 25m dráha 50m dráha 25m dráha 50m dráha
100 m volný styl 49,40 sec 50,30 sec 51,90 sec 52,80 sec
200 m volný styl 1:49,60 min 1:50,60 min 1:55,08 min 1:56,08 min
400 m volný styl 3:54,50 min 3:59,00 min 4:05,50 min 4:09,40 min
800 m volný styl 8:03,30 min 8:14,30 min 8:27,50 min 8:38,50 min
100 m motýlek 53,75 sec 55,05 sec 56,45 sec 57,75 sec
200 m motýlek 1:59,40 min 2:00,70 min 2:05,40 min 2:06,70 min
100 m znak 54,35 sec 55,85 sec 57,10 sec 58,60 sec
200 m znak 2:00,00 min 2:03,00 min 2:06,00 min 2:09,00 min
100 m prsa 1:00,70 min 1:02,20 min 1:03,70 min 1:05,20 min
200 m prsa 2:13,40 min 2:16,90 min 2:20,05 min 2:23,55 min
200 m polohový závod 2:00,95 min 2:04,55 min 2:06,98 min 2:10,58 min
400 m polohový závod 4:22,20 min 4:30,30 min 4:35,30 min 4:43,40 min

 

Vyplň náš bezplatný regis­trační formulář!